¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

El servei d'Endesa de revisions periodicas i reparacions elèctriques 24 hores.

Ara, 50% de descompte el primer any si es contracta en línia.

Tria el servei de Manteniment d'Endesa a la teva mesura. Què t'agradaria revisar periòdicament i poder reparar cada vegada que s'avariï?:

Servei de manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica per al teu negoci. Ara per 5,03 €/mes* durant el primer any

Diagnòstic inicial i revisió biennal per avaluar l’estat de la seva installació elèctrica.

Atenció 24 hores 365 dies. Telèfon gratuït

Dos serveis de manetes elèctric l’any (canvi d’endolls, instal·lació de llums…) de tres hores cadascun.

Reparacions urgents (en menys de 3 hores) i no urgents (en 48h en dies laborables).

Servei de reparacions de la teva instal·lació elèctrica, sense límit d'assistències

Desplaçament i 3 hores de mà d'obra de cada reparació inclosos

* Preu amb IVA Inclòs. Segon any: 10,07 €/mes Oferta vàlida per a noves contractacions. No aplicable a clients amb contractes d'assistència elèctrica en vigor.

Servei de manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica i de l'aire condicionat per al teu negoci. Ara per 7,56 €/mes*durant el primer any.

Diagnòstic inicial de la instal·lació elèctrica i l'aire condicionat del teu negoci i revisions.

Telèfon Atenció 24 hores 365 dies. Telèfon gratuït.

Dos serveis de manetes elèctric l’any (canvi d’endolls, instal·lació de llums…) de tres hores cadascun.

Reparacions urgents (en menys de 3 hores) i no urgents (en 48h en dies laborables).

Reparacions il·limitades de la instal·lació elèctrica i revisió anual de l'aire condicionat del teu negoci.

Desplaçament i 3 hores de mà d'obra de cada reparació inclosos

* Preu amb IVA Inclòs. Segon any: 15,11 €/mes. Oferta vàlida per a noves contractacions. No aplicable a clients amb contractes d'assistència elèctrica en vigor.

Preguntes freqüents

OKLlum Negocis és el servei de manteniment elèctric (instal·lació elèctrica) i reparacions 24 hores d'Endesa per als petits negocis.

El servei inclou un diagnòstic inicial de la instal•lació elèctrica del teu negoci i una revisió cada dos anys que s’anticipi a possibles avaries que facin augmentar el teu consum d'energia. OKLlum Negocis manté la instal•lació segura, allarga la vida de l'equipament i redueix les avaries a 1/3 de l'habitual i, per tant, optimitza el consum de llum i, de retruc, l'import de la teva factura.

Sempre que tinguis qualsevol avaria en la instal•lació elèctrica del teu negoci, pots posar-te en contacte amb el servei tècnic d’OKLlum Negocis i un electricista d'urgència visitarà la teva llar en menys de 3 hores si l'avaria és urgent, o en un màxim de 48 hores laborals si l'avaria no és urgent —en tots dos casos, el desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra són gratuïtes. Els clients d’OKLlum Negocis disposen d'un telèfon gratuït per sol•licitar l'assistència, operatiu 24 hores 365 dies de l'any.

El nombre de reparacions de la instal•lació elèctrica és il•limitat. Addicionalment, OKLlum Negocis inclou dos serveis de manetes elèctric l'any, de tres hores cadascun: treballs elèctrics d'instal•lació (llums, aplics…) i substitució (ja no hauràs de preocupar-te de canviar endolls, interruptors o bombetes).

Son visites de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal•lació elèctrica del teu negoci, d'acord amb allò que estableix la normativa legal i tècnica. Durant la visita tècnica es duu a terme:

  • Revisió de tots els elements de la instal•lació elèctrica.
  • Ajustaments necessaris per garantir la seguretat de la instal•lació i reduir al màxim el consum elèctric i les avaries.

Les avaries més comunes són les relacionades amb el quadre elèctric, els interruptors de la llum i els endolls.

Perquè altres serveis similars només cobreixen les reparacions però en cap cas el manteniment. OKLlum Negocis s'ocupa de tot.

Pots pagar OKLlum Negocis en còmodes quotes a la factura de la llum i amb un 50% de descompte durant el primer any.

Disposes d'un professional de la Xarxa d'Endesa, a qui avalen rigorosos controls de qualitat, que repararà les avaries que es produeixin, a més de flexibilitat per acordar la visita. A més, el nombre de reparacions de la instal•lació elèctrica és il•limitat.

Evita qualsevol cost de desplaçament i de les 3 primeres hores de mà d'obra de cada intervenció (peces a càrrec del client, en cas que sigui necessària la reparació de la instal•lació elèctrica). En circumstàncies excepcionals, en què el temps de reparació ultrapassi les 3 hores, ens comprometem a lliurar prèviament un pressupost gratuït.

Es duu a terme un control exhaustiu del compliment de criteris de qualitat, com també dels terminis d'atenció establerts. A més, també es fan trucades aleatòries sobre les operacions realitzades i enquestes de satisfacció, en les quals els clients habitualment atorguen valoracions excel•lents que superen els 8 punts sobre 10.

El descompte del 50% (en contractar en línia) sobre la quota del servei té una durada d'un any a partir de la data d'inici del contracte.

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual.

Contractar OKLlum Negocis és molt senzill. Un cop hagis emplenat el formulari de contractació, el contracte entrarà en vigor de manera gairebé immediata. En cas que la contractació s'hagi fet de manera conjunta amb el subministrament elèctric, el contracte del servei OKLlum Negocis no serà actiu fins que no s'hagi activat el contracte de subministrament de llum després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Si també tens contractat el subministrament elèctric amb Endesa Energia, el servei OKLlum Negocis es facturarà dins de la factura de llum, de forma mensual o bimestral, segons el cicle de facturació de la llum.

  • OKLlum Negocis: tria’l si tens un contracte de llum en el teu negoci i desitges un servei de manteniment de la instal•lació elèctrica i reparacions 24 hores.
  • OKLlum Negocis Aire: tria’l si tens un contracte de llum en el teu negoci i desitges un servei de manteniment de la instal•lació elèctrica i aire condicionat, a més de reparacions 24 hores.

OKLlum Negocis Aire és el servei de manteniment elèctric (instal•lació elèctrica i aire condicionat) i reparacions 24 hores d'Endesa per a petits negocis.

El servei inclou un diagnòstic inicial de la instal•lació elèctrica del teu negoci i revisions anuals (aire condicionat) i revisions cada dos anys (instal•lació elèctrica) que s’anticipin a possibles avaries que facin augmentar el teu consum d'energia. OKLlum Negocis Aire manté la instal•lació segura, allarga la vida de l'equipament i redueix les avaries a 1/3 de l'habitual i, per tant, optimitza el consum de llum i, de retruc, l'import de la teva factura.

Sempre que tinguis qualsevol avaria en la instal•lació elèctrica o l'aire condicionat del teu negoci, pots posar-te en contacte amb el servei tècnic d’OKLlum Negocis Aire i un electricista d'urgència visitarà el teu negoci en menys de 3 hores si l'avaria és urgent, o en un màxim de 48 hores laborals si l'avaria no és urgent —en tots dos casos, el desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra són gratis. Els clients d’OKLlum Negocis Aire disposen d'un telèfon gratuït per sol•licitar l'assistència, operatiu 24 hores 365 dies de l'any.

El nombre de reparacions de la instal•lació elèctrica i de l'aire condicionat és il•limitat. Addicionalment, OKLlum Negocis Aire inclou dos serveis de manetes elèctric l'any, de tres hores cadascun: treballs elèctrics d'instal•lació (llums, aplics…) i substitució (ja no hauràs de preocupar-te de canviar endolls, interruptors o bombetes).

Són visites de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació elèctrica i aire condicionat del teu negoci, d'acord amb el que estableix la normativa legal i tècnica. Durant la visita tècnica es duu a terme:

  • Revisió de tots els elements de la instal·lació elèctrica.
  • Verificació del correcte funcionament de l'equip d'aire condicionat, d'acord als requisits establerts pel RITE , i tasques bàsiques de manteniment de les unitats interiors i exteriors (sempre que siguin accessibles).
  • Ajustaments necessaris per garantir la seguretat de la instal·lació i l'equipament i reduir al màxim el consum elèctric i les avaries.

Perquè altres serveis similars només cobreixen les reparacions i no el manteniment. OKLlum Negocis Aire s'ocupa de tot.

Pots pagar OKLlum Negocis Aire en òmodes quotes en la factura de llumc i amb un 50% de descompte durant el primer any.

Disposes d'un professional de la Xarxa d'Endesa, a qui avalen rigorosos controls de qualitat, que repararà les avaries que es produeixin, a més de flexibilitat per acordar la visita. A més, el nombre de reparacions de la instal•lació elèctrica i de l’aire condicionat és il•limitat.

Evita qualsevol cost per desplaçament i per les 3 primeres hores de mà d'obra de cada intervenció (peces a càrrec del Client, en cas que sigui necessària una reparació de la instal·lació elèctrica o de l'aire condicionat). En circumstàncies excepcionals en què el temps de reparació ultrapassi les 3 hores, ens comprometem a lliurar prèviament un pressupost gratuït.

A més, els equips d'aire condicionat del teu negoci seran revisats periòdicament perquè compleixin els requisits establerts pel RITE.

Es duu a terme un control exhaustiu del compliment de criteris de qualitat, com també dels terminis d'atenció establerts. A més, també es fan trucades aleatòries sobre les operacions realitzades i enquestes de satisfacció, en les quals els clients habitualment atorguen valoracions excel•lents que superen els 8 punts sobre 10.

El descompte del 50% (en contractar online) sobre la quota del servei té una durada d'un any des de la data d'inici de contracte.

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual.

Contratar OKLlum Negocios Aire és molt senzill. Una vegada emplenes el formulari de contractació, el contracte entrarà en vigor gairebé de forma immediata. En cas que la contractació s'hagi realitzat conjunta amb el subministrament elèctric, el contracte del servei OKLlum Negocis Aire no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament de llum després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Si també tens contractat el subministrament elèctric amb Endesa Energia, el servei OKLuz Negocis Aire es facturarà dins de la factura de la llum, de forma mensual o bimestral, segons el seu cicle de facturació.

  • OKLlum Negocis: tria’l si tens un contracte de llum en el teu negoci i desitges un servei de manteniment de la instal•lació elèctrica i reparacions 24 hores.
  • OKLlum Negocis Aire: tria’l si tens un contracte de llum en el teu negoci i desitges un servei de manteniment de la instal•lació elèctrica i aire condicionat, a més de reparacions 24 hores.

Tria el manteniment que vols contractar en funció del teu equipament.

Manteniment de la instal·lació elèctrica

Manteniment de la instal·lació elèctrica i l'aire condicionat

Només per a noves contractacions.

Si necessites ajuda per contractar-lo, deixa'ns les teves dades i et trucarem.

Tria quan vols que et truquem
SUBIR